ISO 9001 kwaliteitssysteem

Het ISO 9001 kwaliteitssysteem is een algemene internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsbeleid van een onderneming. Deze eisen zorgen ervoor dat processen inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar worden. Het werken volgens deze norm en het behalen van een ISO 9001 certificaat is niet verplicht, maar wordt steeds meer gevraagd. Hoe staat uw bedrijf ervoor?

Vijf aandachtspunten

Het verkrijgen van een ISO certificering is beslist geen ‘papieren tijger’, maar het vergt wel de nodige aandacht. Wanneer uw bedrijf voldoet aan onderstaande aandachtspunten bent u al een heel eind op weg.

  •  Heeft uw bedrijf een visie, missie, strategie en doelstellingen?
  •  Zijn de doelstellingen bij de medewerkers bekend?
  •  Doen de medewerkers het werk en toetsen zij de resultaten?
  •  Worden er procesmetingen en analyses uitgevoerd?
  •  Leiden deze analyses tot een verbetering van de processen?

De C4Q aanpak

Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteitscontroles en het uitvoeren van interne en externe audits weet ik precies waar een ISO 9001 kwaliteitssysteem aan moet voldoen. Ik kan u en/of uw toeleverancier begeleiden bij het opzetten en invoeren van een dergelijk systeem.

1. Nulmeting
Een kwaliteitssysteem werkt pas goed als het aansluit bij uw bedrijfsvoering en wordt afgestemd op uw klanteneisen. Daarom start ik met een nulmeting. Samen bekijken we welke eisen voor uw bedrijf van toepassing (kunnen) zijn en in hoeverre uw bedrijfsvoering daarop al is ingericht.

2. Opzetten kwaliteitssysteem
Op basis van de bedrijfsprocessen, de gewenste uitkomsten en de kritieke punten zet ik het kwaliteitssysteem voor u op. Het resultaat is een eenvoudig kwaliteitshandboek, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies.

3. Interne audits
Als het kwaliteitssysteem is ingevoerd voeren we samen interne audits uit. Dit om te kijken of het kwaliteitssysteem wordt begrepen en om vast te stellen waar nog verbeteringen nodig zijn.

4. Certificering
Tot slot kunt u een certificerende instelling benaderen om de externe audit te laten uitvoeren. Naast het toetsen van de documentatie wordt daarbij onderzocht of alle onderdelen ook werken zoals bedoeld. Het resultaat is een ISO 9001 certificaat.